NAM-directeur Johan Atema: ”De NAM vergoedt alle schade die door aardbevingen wordt veroorzaakt – ook immateriële schade. Reden voor ons om toch in cassatie te gaan is het feit dat de uitspraak van het Hof afwijkt van eerdere uitspraken hierover door de Hoge Raad. De Hoge Raad hanteert namelijk andere maatstaven voor het bepalen van aansprakelijkheid dan het Hof. Ook laat de uitspraak nog vragen onbeantwoord. Daarom willen we deze uitspraak van het Hof voorleggen om duidelijkheid te krijgen en eventuele willekeur bij de afhandeling te voorkomen.”

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 19 juli 2019 aangegeven dat er bepaalde strikte vereisten gelden voor de toekenning van smartengeld en derving woongenot. Daarop zijn maar beperkte uitzonderingen mogelijk.

Publieke regeling

De NAM heeft kennis genomen van het verzoek van de minister van EZK om tot een publieke regeling te komen die onder het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) claims voor smartengeld in Groningen zal gaan behandelen. Het IMG gaat alle typen schade beoordelen. Dit past in de breder ingezette ontwikkeling om de NAM op afstand te plaatsen van zowel schadebeoordeling als schadeafhandeling.