Snelweg

Deze locatie, tussen snelweg A28 en Kloosterveen, is een gaswinningslocatie. Het aardgas wordt hier uit de diepe ondergrond gewonnen en via een pijpleiding naar een gasbehandelingsinstallatie getransporteerd. Tijdens de werkzaamheden wordt de bestaande gasproductiebuis vervangen door een nieuwe productiebuis.

Om de bestaande gaswinning ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten, is dit onderhoud nodig. Het onderhoud wordt door een boortoren uitgevoerd. Bijzonder, want naast dat we een boortoren gebruiken om de weg naar een gasveld te boren, gebruiken we deze ook voor het onderhoud aan putten.

Gasproductiebuis

Een gasproductiebuis bestaat uit meerdere buizen die op locatie aan elkaar geschroefd worden. Dit proces is geheel geautomatiseerd, maar de stalen productiebuizen die bij het oppakken en neerleggen tegen elkaar aan komen, kunnen geluid veroorzaken. De buizen worden door het bovenste gedeelte van de boortoren, top drive genoemd, aan elkaar geschroefd. Op de locatie zullen ook meer mensen dan normaal aanwezig zijn. Na afronding van de werkzaamheden wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

Boortoren

De boortoren is circa dertig meter hoog en staat naar verwachting drie tot vier weken op de locatie voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Het werken gaat dag en nacht door. Om de werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren, is ‘s nachts veel licht nodig. Van een flinke afstand zijn deze lampen te zien.