Werkzaamheden

Om de activiteiten ook de komende jaren ongestoord voort te kunnen zetten vindt binnenkort het grote zesjaarlijks onderhoud plaats. Tijdens dit grote onderhoud worden alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden. De onderhoudswerkzaamheden vinden vervolgens plaats in mei, waarbij er alleen overdag gewerkt wordt. Om veilig te kunnen werken wordt de installatie gas- en drukvrij gemaakt. Dit houdt in dat alle aardgas uit de installatie verwijderd wordt. Hierdoor is er gedurende enige tijd tijdelijk een grotere vlam te zien zijn vanaf de fakkelinstallatie. Dit wordt zoveel mogelijk overdag gedaan.

Voorbereidende werkzaamheden

Vanaf medio april vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van het materieel. Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zullen op de locatie extra mensen werkzaam zijn. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of ondervindt u last van de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling vergunningen en grondzaken. Deze afdeling kunt u bereiken via telefoonnummer 0592-369111. Daarnaast kunt u altijd 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000. Meer informatie over NAM en onze activiteiten kunt u vinden op www.nam.nl of op een van onze social mediakanalen zoals Facebook en Twitter.