Zesjaarlijks onderhoud

Eens in de zes jaar verrichten we groot onderhoud aan en op onze locaties om zo de komende jaren gas- of olie te kunnen blijven winnen. Tijdens de zesjaarlijkse stop worden alle installatie-onderdelen op de locatie geïnspecteerd en onderhouden waar nodig. Het zesjaarlijks onderhoud op locatie Schoonebeek-313 aan de Katshaarweg staat gepland voor de maanden mei en juni. Er wordt gewerkt tussen 07.00 en 19.00 uur.

Transportbewegingen

Vanaf april vinden voorbereidende werkzaamheden plaats, zoals de aanvoer van alle benodigde materialen. Gedurende de gehele periode vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zullen op de locatie extra mensen werkzaam zijn. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materiaal weer van de locatie verwijderd. Wij hopen eventuele overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Contact

Heeft u vragen over onze werkzaamheden, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met telefoonnummer 0592-369111 en vragen naar de afdeling vergunningen en grondzaken. NAM’s centrale meldkamer is 24 uur per dag te bereiken vai telefoonnummer 0592-364000.