NAM-directeur Johan Atema: “NAM heeft het bedrag van 125.000 euro zoals bepaald in de strafbeschikking voldaan. Daarnaast hebben we ook een bedrag van 75.000 euro ter beschikking gesteld voor de renovatie en vernieuwing van het dorpshuis in Farmsum. Hiermee willen wij aangeven dat we ons bewust zijn van de impact die dit incident heeft gehad voor de bewoners van dit dorp. We zijn tevreden dat de zaak hiermee voor het OM is afgedaan.”

Incident Tankenpark

Naar aanleiding van het incident op het Tankenpark Farmsum zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd, onder andere door SodM en de NAM zelf. Deze zijn eind mei 2019 gepubliceerd. Johan Atema: ”Als NAM hebben we toen al aangegeven dat we het ernstig vinden dat een fout van ons bedrijf heeft gezorgd voor overlast, klachten en zorgen over de gezondheid bij omwonenden. Dit had niet mogen gebeuren. We waren opgelucht dat is vastgesteld dat er geen risico’s op blijvende gezondheidseffecten waren. We hebben aan alle betrokkenen, zoals omwonenden en betrokken overheden onze excuses aangeboden. Ook hebben wij de ontstane schade vergoed en de vervuiling opgeruimd. Uit de onderzoeken hebben we de nodige lessen getrokken die we zowel op het Tankenpark als elders in het bedrijf hebben toegepast. “

Voorkomen herhaling

Na de lozing zijn meerdere maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Nadat duidelijk was geworden dat NAM verantwoordelijk was voor de lozing van aardgascondensaat in het Afwateringskanaal Duurswold heeft de NAM allereerst technische maatregelen genomen. Bijvoorbeeld het afsluiten van de verbinding met het riool maakt een herhaling van de lozing in Farmsum voorgoed onmogelijk. Het onderzoek toont echter aan dat ook tekortkomingen in de veiligheidscultuur een rol hebben gespeeld bij de lekkage. De NAM is niet alert genoeg geweest en zij leert hiervan om herhaling van soortgelijke incidenten waar dan ook te voorkomen. Onderdeel daarvan is ook een traject van cultuurverandering.

“Dit incident heeft ons geleerd dat we nieuwsgieriger moeten zijn”, zegt Atema. “Te vaak zijn we afwachtend geweest. Liever zie ik dat we bij een melding van een incident er in eerste instantie van uit gaan dat NAM de veroorzaker kan zijn, zodat we sneller acteren en eventueel ook sneller maatregelen kunnen nemen.” Atema vervolgt: “SodM concludeerde terecht dat de veiligheidscultuur binnen ons bedrijf verbetering behoefde. Inmiddels zijn daar al grote stappen gezet en is onze organisatie verbeterd. De gebeurtenissen hebben ons geleerd dat juist een reeks van relatief kleine fouten die op zichzelf genomen geen schade geven, samen wel vergaande effecten kunnen hebben. We zijn daar alerter op en zullen dit traject van cultuurverandering voortzetten.”