Locatie Uiterburen

De locatie Uiterburen is al sinds 2008 buiten gebruik en de volledige bovengrondse installatie is verwijderd. Als laatste stap moeten de achtergebleven gasputten worden opgeruimd. De in totaal 10 putten zullen zoals de planning er nu uitziet rond september 2020 definitief worden weggehaald. Dit doet de NAM met een speciaal hiervoor ontworpen opruimtoren.

Tweede fase: voorbereidingen weghalen gasputten

Vanaf 15 juni zal de tweede fase van de werkzaamheden starten. Tijdens deze fase zal er gewerkt worden aan 10 aanwezig gasputten. Hierbij worden de gasputten door middel van cementpluggen op verschillende dieptes definitief afgesloten. Deze werkzaamheden zullen gedurende dagdienst plaatsvinden (vanaf 7.00 uur tot 19.00 uur s ’avonds). Ter voorbereiding en tijdens deze werkzaamheden zal er een aanzienlijke hoeveelheid materiaal van en naar de locatie worden vervoerd. Het kan zijn dat enkele werkzaamheden in het weekend zullen worden uitgevoerd. De werkzaamheden op de locatie zullen naar verwachting geen overlast voor de omgeving tot gevolg hebben.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?

Zoals aangegeven is er aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Dit brengt extra transportbewegingen met zich mee. Met de gemeente Midden-Groningen hebben wij een transportroute afgestemd. Deze is als volgt: vanaf A7 Zuidbroek, Kerkstraat, Heiligelaan naar de Galgeweg. Voor de Galgeweg zal er een snelheidsbeperking gelden van 30 km/per uur, een parkeerverbod en tevens zullen wij zoveel als mogelijk zorgen om tegengesteld verkeer te voorkomen.

Over de werkzaamheden voor de derde en laatste fase die in eind augustus/begin september starten zullen we u later meer in detail informeren.

Informatievoorziening gedurende de Corona-crisis

NAM en de gemeente Midden Groningen zouden in de komende periode graag een informatiebijeenkomst organiseren om zaken nader toe te lichten. Door de Corona-crisis is dit (vooralsnog) niet mogelijk. Wel onderzoeken we de mogelijkheid om later in het jaar een bezoek te brengen aan de opruimtoren.

Vragen

Op de website van de NAM, op de pagina over het opruimen van locaties vindt u alle belangrijke informatie (https://www.nam.nl/veiligheid-milieu-en-schade/opruimen-locaties.html).

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.