Figuur1: Locatie Warffum met daarop de voorgestelde aanpassingen
Figuur1: Locatie Warffum met daarop de voorgestelde aanpassingen

Deze vergunning is nodig om een groot gedeelte van de locatie Warffum te ontmantelen en middels een transportleiding direct aan te sluiten op de locatie Grijpskerk.

Wat is ‘Decomplexen’?

Decomplexen is een activiteit waarbij een gaswinningslocatie eenvoudiger wordt ingericht. De locatie Warffum heeft nu nog een aantal installaties waaronder een gas drooginstallatie, een installatie voor de opslag van aardgascondensaat en een fakkel. Door het vereenvoudigen van de locatie worden deze installaties overbodig en kunnen weggehaald worden.

Wat betekent dit voor de locatie Warffum?

Het is de bedoeling om de locatie door middel van een nieuwe korte pijpleiding aan te sluiten op de bestaande Gasunie pijpleiding die rechtstreeks naar de locatie Grijpskerk gaat. Hierdoor wordt het natte (onbehandelde) gas dat uit de gasput komt niet meer op de locatie gedroogd en zijn de gas drooginstallatie en aardgascondensaat opslagtanks en de aanwezige fakkel net buiten de locatie niet meer nodig.

Deze onderdelen zullen na het verlenen van de vergunning en het uitvoeren van deze aanpassing weggehaald worden. Hierdoor zal er bovengronds niet veel meer van de gasbehandelingsactiviteiten zichtbaar zijn en zijn transporten van aardgascondensaat en het gebruik van de fakkel niet meer nodig. De werkzaamheden hebben alleen betrekking op de bovengrondse installaties en heeft geen gevolgen voor de hoeveelheden van het te winnen gas, deze blijft onveranderd.

Vergunningstraject

NAM zal op 12 juni een Omgevingsvergunning Milieu met een vrijwillige Milieu Effect Rapportage (MER) indienen. Deze procedure zal ruim 6 maanden in beslag nemen en op verschillende momenten worden gepubliceerd door het bevoegd gezag in locale kranten en in de staatcourant.

Vragen/Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.