Locatie Uiterburen

De locatie Uiterburen is al sinds 2008 buiten gebruik en de volledige bovengrondse installatie is verwijderd. Als laatste stap moeten de achtergebleven gasputten worden opgeruimd. De in totaal 10 putten zullen zoals de planning er nu uitziet in augustus definitief worden weggehaald. Dit doet de NAM met een speciaal hiervoor ontworpen opruimtoren.

Voorbereidingen weghalen gasputten

Begin april zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden gestart. Deze duren tot juni en bestaan uit werkzaamheden aan de aanwezige verhardingen en afwateringsgoten. In de loop van mei wordt begonnen met de eerste werkzaamheden aan de 10 aanwezige putten. Medio augustus komt de opruimtoren om de gasputten volledig weg te halen.

Wat merkt u in de komende periode van de werkzaamheden?

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden in april en mei zult u weinig merken van de werkzaamheden. Een aantal mensen zijn overdag op de locatie aan het werk om een aantal voorbereidende maatregelen te treffen. In juni is er aan- en afvoer van machines en materialen noodzakelijk. Dit brengt extra transportbewegingen met zich mee. De transportroute is als volgt: vanaf A7 Zuidbroek, Kerkstraat, Heiligelaan naar de Galgeweg. Ook dan zal er in dagdienst worden gewerkt. Wij verwachten dat deze werkzaamheden geen geluidoverlast met zich mee brengen. Over de werkzaamheden die in augustus starten informeren we u tijdig.

Informatievoorziening gedurende de Corona-crisis

Normaalgesproken zouden NAM en de gemeente Midden Groningen in de komende periode graag uitnodigen voor een informatiebijeenkomst om zaken persoonlijk toe te lichten. Door de Corona-crisis is dit (nog) niet mogelijk. Daarom informeren we u nu in eerste instantie op deze manier.

Vragen

Op de website van de NAM, op de pagina over opruimen vindt u alle belangrijke informatie over het opruimen van locaties.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over deze werkzaamheden? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de mevrouw Janny Mulder-Teunissen via telefoonnummer 0592-36 32 20 of per email via j.teunissen@shell.com. Daarnaast kunt u 24 uur per dag telefonisch terecht bij onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.