De werkzaamheden starten half mei en nemen naar verwachting twee weken in beslag. Er wordt alleen overdag gewerkt. Voordat de werkzaamheden beginnen mag er geen gas meer in de leidingen en in de installatie zitten daarom worden de leidingen gas- en drukvrij gemaakt. Hierdoor is er een periode tijdelijk een grotere vlam te zien zijn vanaf de fakkelinstallatie. Dit wordt zoveel mogelijk overdag gedaan.

Transport

Tijdens de werkzaamheden vinden extra transporten naar en van de locatie plaats en zijn meer mensen op de locatie aanwezig dan normaal. Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, wordt het materieel weer van de locatie verwijderd.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over onze werkzaamheden dan kunt u bellen met de afdeling Communicatie van NAM via telefoonnummer 0592-369111. E-mailen kan ook, nam-communicatie@shell.com gebruikt u daarvoor.