Locatie Schoonebeek-3100

Op de hoek van zowel de Wilmsbrugweg als Portlandweg, ligt de meest oostelijk gelegen locatie op het Schoonebeekveld: Schoonebeek-3100. Boortoren de Synergy is half december opgebouwd en gaat in januari reparatiewerkzaamheden uitvoeren op deze locatie; De synergie is een boortoren die zowel een olie- of gasveld aan kan boren, maar ook putreparaties uitvoert.

Reparatiewerkzaamheden

Een van de putten op de locatie heeft een defecte stoominjectiebuis en is niet meer bruikbaar voor stoominjectie. Met stoominjectie maken we de stroperige Schoonebeek-olie vloeibaar om deze vervolgens eenvoudig naar boven te halen. Een nieuwe stoominjectiebuis en veiligheidsafsluiter zijn nodig om de stoominjectie weer op gang te brengen.

Twee ploegen

Deze reparatiewerkzaamheden mogen we niet onderbreken en gaan daarom dag en nacht door. We werken in twee ploegen die elk twaalf uur aaneengesloten werken. Iedere ploeg werkt twee weken en heeft dan twee weken rust. Al met al duren de werkzaamheden vier weken. Uiteraard nemen we de RIVM-aanbevelingen in acht en werken we met de bekende Corona-maatregelen.

Locatie Schoonebeek-21

De NAM heeft in het verleden olie gewonnen vanaf de winningslocatie Schoonebeek-21 aan de Prinsenhofweg. De oliewinning uit deze put is in 1996 beëindigd. Deze werkzaamheden zorgen ervoor dat de put klaar is voor het uiteindelijke afsluiten en opruimen (abandonment) in een later stadium.

Pro-Rod installatie

Voor de werkzaamheden aan de put, maken we gebruik van een Pro-Rod installatie. Deze installatie reist door het Schoonebeek-veld voor het uitvoeren van dagelijkse werkzaamheden. De installatie bestaat uit een circa drie meter hoog werkbordes dat we boven de put opbouwen, een Blow Out Preventer (BOP), vloeistofpompen en kraanwagens. Deze installatie verwijderd de aandrijving die momenteel nog op de put staat en vervolgens kunnen de pompstangen die de pomp in de put aandrijven worden verwijderd.

Voorbereidingswerkzaamheden voor het opruimen

Met de put-test installatie halen we de druk van de put, en zorgen we dat er daadwerkelijk geen olie meer naar boven kan komen. De Pro-Rod installatie zetten we daarna in om op een veilige manier de ondergrondse pomp en pompstangen uit de put te verwijderen. Daarna sluiten we de put tijdelijk af door middel van een plug en extra afsluiter. Uiteindelijk sluiten we de put permanent af en ruimen we hem op. De werkzaamheden staan gepland voor het eerste kwartaal van 2021. De exacte timing hiervan is op het moment nog niet bekend.

Bij de start voeren we de werkzaamheden overdag uit, tot het moment dat we niet meer mogen onderbreken, dan vinden de werkzaamheden ook ‘s avonds en ‘s nacht plaats. De transportbewegingen vinden zoveel mogelijk overdag plaats. In totaal zijn er ongeveer 15 vrachtwagens nodig om al het benodigd materiaal naar en van de locatie te vervoeren.