Reactie kamermotie tijdelijk insluiten olieproductie

dec. 17, 2021

De NAM heeft notie genomen van de motie die gisteravond in de Tweede Kamer is aangenomen om de olieproductie in Schoonebeek in te sluiten.

Actualisatie winningsplan Rotterdam

dec. 16, 2021

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het gewijzigde winningsplan voor Rotterdam met het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage gelegd.

NAM reactie op advies Commissie MER

dec. 07, 2021

De Commissie adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat het ingediende milieueffectrapport op een aantal punten van betere informatie of toelichting te laten voorzien.

NAM wijzigt structuur om op termijn kleine velden te kunnen verkopen

okt. 26, 2021

De NAM is van plan haar operationele structuur aan te passen en de kleine gas- en olievelden op land en zee onder te brengen in vier nieuwe BV’s.

Reactie NAM over gedeeltelijke betaling van facturen voor versterkingskosten

okt. 26, 2021

De NAM uit opnieuw zorgen aan het ministerie van EZK over de onvoldoende onderbouwde facturen voor versterkings- en uitvoeringskosten.

Niet NAM maar IMG voert publieke regelingen smartengeld en gederfd woongenot uit

okt. 26, 2021

De NAM staat wettelijk op afstand van de uitvoering van schadeafhandeling door gaswinning in Groningen, waarvoor u terecht kunt bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

Ontwerpinstemmingsbesluit gasveld Ternaard ter inzage

sep. 08, 2021

De NAM heeft het winningsplan in 2019 ingediend om vanaf 2023/2024 het gasveld Ternaard in productie te kunnen brengen.

Groot onderhoud gasbehandelingsinstallatie NAM Den Helder

aug. 30, 2021

Op de locatie Den Helder vindt in september groot onderhoud plaats aan een deel van het offshore aardgasleidingnetwerk.

Geen rol voor het Groningen gasveld na 2022

jul. 30, 2021

Zienswijze van de NAM naar aanleiding van ontwerp vaststellingsbesluit Groningen gasveld 2021-2022 door minster van Economische Zaken en Klimaat

NAM start sluiting Annerveen gasveld

jul. 01, 2021

De NAM is op 30 juni 2021 gestart met de eerste stap om het Annerveen gasveld te sluiten.

Onderzoek bevestigt werking ‘hand aan de kraan’-principe gaswinning Wadden

jun. 28, 2021

Kamerbrief van 28 juni 2021 van de minister van Economische Zaken en Klimaat met reactie op motie van voormalig Kamerlid Dik-Faber.

NAM reactie op bevindingen SodM onderzoek ‘ROW-2’

jun. 28, 2021

Op dinsdag 22 juni heeft de NAM de waterinjectieput Rossum-Weerselo 7 in Twente tijdelijk ingesloten.

Reactie op SodM inspectierapport AME-1

jun. 03, 2021

Na een inspectie van SodM hebben we de gasproductie op AME-1 tijdelijk stilgelegd en inmiddels weer opgestart.

Bericht over gasproductie ‘Vries-10’ onjuist: NAM hield zich aan winningsplan

mei 20, 2021

Suggestie dat NAM zonder instemming gas heeft geproduceerd uit het veld Vries-Zuid is volstrekt onjuist.

Financieel resultaat NAM 2020

apr. 12, 2021

Boekjaar 2020 is afgesloten met een verlies van 315 miljoen euro, o.a. als gevolg van de lage gas- en olieprijzen door de COVID-19 crisis.

Reactie op kamerbrief ‘NAM-op-afstand’, 31 maart 2021

mrt. 31, 2021

De kamerbrief ‘NAM op afstand’ markeert het moment waarop de NAM op afstand staat van de regelingen van de aardbevingen door gaswinning in Groningen.

Aardbeving bij Veendam-Wildervank

mrt. 31, 2021

Dinsdagavond 30 maart 2021 heeft om 22.47 uur een aardbeving plaatsgevonden bij Veendam-Wildervank, in de gemeente Veendam.

Opruimwerkzaamheden Rammelbeek-2 Denekamp

mrt. 24, 2021

NAM ruimt de boorput op locatie Rammelbeek-2 Denekamp definitief op. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting begin april afgerond.

Goedkeuring SodM plan van aanpak sluiting injectieput ROW2

mrt. 12, 2021

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft goedkeuring gegeven op het plan van aanpak van NAM om de injectieput ROW2 veilig af te sluiten.

Informatie over datalek persoonsgegevens NAM

mrt. 09, 2021

Wij zijn eind vorige week geïnformeerd over een zogenaamd ‘cyber-veiligheidsincident’. Het betreft een grootschalig datalek, waarbij wereldwijd van vele bedrijven en instanties informatie is ontvreemd.

Aardbeving bij Munnekezijl

feb. 28, 2021

Zondagmiddag 28 februari 2021 heeft om 14.31 uur een aardbeving plaatsgevonden nabij het dorp Munnekezijl in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Injectieput Tramweg Rossum blijft buiten gebruik

feb. 23, 2021

Het vervangen van de binnenbuis op waterinjectieput ROW2 wordt niet uitgevoerd vanwege beschadeging aan de buitenbuis.

Afrondende werkzaamheden op NAM-locatie bij Kloosterveen

jan. 29, 2021

Zoals de plannen er nu uitzien, gaan we vanaf begin februari afrondende werkzaamheden uitvoeren op de locatie Assen-1.

Putonderhoud NAM-locatie Rossum-2

jan. 14, 2021

Binnenkort wordt een 1100 meter lange binnenbuis van de injectieput vervangen met behulp van een mobiele onderhoudstoren, een grote klus.

NAM start samen met aannemers een nieuw veiligheidsprogramma

jan. 11, 2021

De verbeterde veiligheid in onze industrie komt door een jarenlange goede samenwerking, dit vormt de basis voor ons nieuwe veiligheidsprogramma.

Nieuwsarchief 2018

Informatie over het schadeprotocol, de innovatieve duurzame energietransitie en de meest recente productiecijfers.

Nieuwsarchief 2016

Alle nieuwsberichten uit 2016 over gaswinning en aardbevingen

Nieuwsarchief 2017

Alle nieuwsberichten uit 2017 over gaswinning en aardbevingen

Nieuwsarchief 2015

Alle nieuwsberichten uit 2015 over gaswinning en aardbevingen

Nieuwsarchief 2014

Alle nieuwsberichten uit 2014 over gaswinning en aardbevingen

Nieuwsarchief 2013

Alle nieuwsberichten uit 2013 over gaswinning en aardbevingen