Het Annerveen-gasveld is in productie sinds 1973 en is het grootste ‘kleine’ gasveld in Nederland. Het veld heeft een verleden van aardbevingen: ruim 1/3 van alle door gaswinning veroorzaakte bevingen (buiten het Groningen-gasveld) zijn gerelateerd aan dit veld. De productie van aardgas wordt medio 2021 door NAM beëindigd.

Nadat de gaswinning uit het Annerveen-gasveld is gestopt ruimt NAM in de jaren daarna de aanwezige gasputten op. Het is de verwachting dat het Annerveen-gasveld nog wel enige tijd seismisch actief kan zijn, maar dit zal afnemen. Het landelijk schadeprotocol kleine-velden is van toepassing bij bevingen in dit veld.

Eventuele schades kunnen gemeld worden bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen, NAM heeft geen rol bij het melden en afhandelen van schademeldingen. Voor meer informatie over het melden van schade kunt u terecht op de site van de het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Meer weten over gaswinning uit kleine velden en bevingen? Kijk dan op de site van het KNMI, het instituut dat de aardbevingen in ons land registreert en onderzoekt.

Meer informatie over de insluiting van het gasveld Annerveen en het beëindigen van de productie van aardgas.