Aansluiten op het aardgasveld

In november en december vorig jaar hebben wij onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd op de locatie Assen-1. Tijdens deze werkzaamheden zijn buizen vervangen en is de put vervolgens schoongespoeld. Nu moeten we opnieuw verbinding maken met het aardgasveld. Dit doen we door de gasproductiebuis, die in de diepe ondergrond gezet is, te perforeren. Daarna kan het aardgas weer naar de productie-installatie stromen. Voordat het aardgas daadwerkelijk de productie-installatie in kan, vindt een test plaats. Tijdens deze test is gedurende enige dagen een hoge vlam op de mobiele fakkellinstallatie te zien.

Onafgebroken aan het werk

De werkzaamheden op de locatie vinden onafgebroken plaats, dus ook ’s nachts. Wij doen ons best om overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken, maar we verwachten dat u wel iets van de werkzaamheden merkt. De verwachting is dat de werkzaamheden een week in beslag nemen. Daarna is deze onderhoudsklus op Assen-1 afgerond.

Contact

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u 24 uur per dag contact opnemen met onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592 36 40 00. Tijdens kantooruren kunt u ook contact opnemen met de afdeling communicatie van NAM op telefoon nummer 0592 36 82 22. Meer informatie over NAM en onze activiteiten vindt u op onze website of op een van onze social mediakanalen. Bij voorbaat onze excuses voor eventuele overlast en met dank voor uw begrip.