Johan Atema, directeur NAM: “De minister geeft aan het veld zo snel mogelijk te willen sluiten. Dat onderschrijft de NAM van harte. Wat de NAM betreft zou dat kunnen in 2022, zodra de stikstofinstallatie van GTS in Zuidbroek operationeel is. Het Groningenveld in een back-uprol is daarna onwenselijk en onnodig. Onwenselijk voor de mensen in Groningen en alle andere betrokkenen. Onnodig omdat de onderbouwing van de leveringszekerheid volgens ons te conservatief is. Daarnaast zijn er alternatieven om toch tot sluiting in 2022 over te gaan, zonder Groningen als back-up te gebuiken. “

Duidelijkheid over sluitingsdatum belangrijk

De NAM herhaalt de oproep om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de sluitingsdatum van het Groningenveld. Wij blijven van mening dat zodra de stikstofinstallatie van GTS te Zuidbroek operationeel is, de productie uit het Groningenveld niet meer nodig is – ook niet ten behoeve van back-up capaciteit – en het veld dus definitief kan worden gesloten. Het standpunt van de NAM is daarmee niet veranderd. We hebben deze zienswijze vorig jaar al aan de minister gegeven, in reactie op het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen Gasveld 2020-2021 en meer recent in onze consultatiereactie

Nieuwste seismologische en bouwkundige inzichten gebruiken

In het ontwerp-vaststellingsbesluit wordt ook op verschillende plaatsen in het kader van de bespreking van de versterkingsoperatie gesteld dat gewerkt wordt met “de nieuwste seismologische en bouwkundige inzichten”. Die bewering is volgens ons onjuist en zou in het definitieve vaststellingsbesluit dus gecorrigeerd moeten worden.