SodM heeft het plan van aanpak van NAM in de afgelopen dagen uitgebreid beoordeeld en inmiddels goedgekeurd. Hierdoor start de onderhoudstoren zo snel mogelijk met de werkzaamheden. De werkzaamheden om de 100 meter cementplug te plaatsten bestaan uit 2 delen. Op ca. 1 kilometer diepte ter hoogte van de aanwezige zoutlaag freest de onderhoudstoren over een lengte van ca. 50 meter de volledige stalen buitenbuis met cementrand weg. De ruimte die hierbij ontstaat van ca. 30 centimeter breed vullen we dan in zijn geheel op met cement dat zich vastzet in de originele gesteentelaag. Aanvullend vullen we de stalen buitenbuis boven op deze 50 meter cementplug met een kolom van 50 meter cement.

Deze nieuwe cementplug met een totale lengte van 100 meter zorgt voor een ondoorlaatbare barrière tussen het waterinjectiereservoir en bovenliggende gesteentelagen. Hiermee is de waterinjectieput van ROW2 veilig afgesloten.

De freeswerkzaamheden beginnen maandag 15 maart en duren naar verwachting ca. 1 week. Deze werkzaamheden veroorzaken enige geluidshinder. Met name het wegfrezen van de 50 meter stalen buitenbuis geeft bovengronds extra geluid van de onderhoudstoren. Na het wegfrezen van de stalen buitenbuis duurt het veilig afsluiten van de put met cement nog ca. 1 week. Hierna verwijderen we de onderhoudstoren en voeren we alle overige andere materialen ook af.

Goed om te weten

Heeft u vragen over of hinder van onze activiteiten? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij de meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 36 40 00. Overdag kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en grondzaken van NAM op nummer 0592 36 38 81.