Wij hebben deze software gebruikt om op verzoek van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) informatie te verstrekken met gegevens over de afhandeling van waardedalingsclaims. Als gevolg van het datalek is deze informatie mogelijk ongeoorloofd in handen van derden terecht gekomen. De betreffende informatie bevat gegevens van circa 19.000 personen uit de periode waarin NAM verantwoordelijk was voor schadeafhandeling.

Voor de duidelijkheid: het gaat niet om andere informatie in uw dossier die op ons netwerk (in een afgeschermd gedeelte) bewaard wordt. De hackers zijn niet in de IT-systemen van NAM geweest. Het datalek in de transfer-software is inmiddels hersteld door genoemde leverancier.

In de informatie zijn persoons- en adresgegevens van personen opgenomen. Er zijn – tenzij u van ons persoonlijk bericht heeft gehad - geen emailadressen, telefoonnummers of bankgegevens van de betreffende personen in deze informatie opgenomen.

Het gaat om de volgende groepen huiseigenaren en verstrekte gegevens:

  • Alle huiseigenaren die tussen 2014 en 1 juli 2020 bij NAM een aanvraag hebben ingediend voor de “Regeling Waardedaling”.
  • Alle huiseigenaren die zijn aangesloten bij de “Stichting WAG” en in de gerechtelijke procedure betrokken zijn. Hierbij zijn geen namen, maar wel adressen en woonplaatsen opgenomen.
  • Alle huiseigenaren die met betrekking tot waardedaling een individuele rechtszaak tegen NAM hebben lopen.

Hoewel wij nog niet op alle vragen antwoorden hebben, vinden wij het belangrijk om u hierover nu te informeren. Het datalek is inmiddels ook gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij weten tot op heden niet wie verantwoordelijk is voor deze data diefstal en het is onbekend wat derden eventueel met de informatie gaan doen. Het spreekt voor zich dat wij dit nauwlettend blijven monitoren en u opnieuw zullen informeren als er nieuwe informatie is.

Wij adviseren u uit voorzorg de komende periode extra alert te zijn op verdachte berichten via e-mail, telefoon of ander communicatiemiddelen. Ga nooit op deze berichten in en klik niet op onbekende links. Wij benadrukken dat NAM of uw eigen bank nooit telefonisch, per mail, per WhatsApp of op welke andere wijze dan ook zal vragen om pincodes, persoonlijke inloggegevens of om overboekingen tussen bankrekeningen of andere vertrouwelijke financiële handelingen uit te voeren. Mocht u een verdacht bericht ontvangen, neem dan altijd contact op met de betrokken instantie via de vaste contactgegevens die u van deze organisatie heeft. Op https://www.fraudehelpdesk.nl/ treft u meer informatie aan over veelvoorkomende gevallen van fraude en tips hoe daarmee om te gaan. Laat het ons weten als u hierbij hulp nodig heeft.

Waar meer informatie van betrokkenen is getroffen hebben wij deze betrokkenen persoonlijk geïnformeerd en over welke maatregelen deze mensen kunnen nemen.

Wij betreuren het ten zeerste dat uw schadedossier onderdeel is van dit grootschalige datalek. Vanzelfsprekend is dit datalek volstrekt onacceptabel. Wij betreuren deze situatie dan ook enorm. Wij doen er alles aan om herhaling van dergelijke aard te voorkomen.

Mocht u vragen hebben of met ons willen communiceren, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen via email op NAM-Communicatie@shell.com.