Tijdens de werkzaamheden heeft NAM de binnenbuis uit de put getrokken. Als onderdeel van de normale procedure is ook de gehele buitenbuis geïnspecteerd. Tijdens deze inspectie is net onder de afsluitende zoutlaag in het voormalige gasveld een breuk aangetroffen in de buitenbuis. Deze buitenbuis was een extra veiligheidsbarrière die de binnenbuis heeft beschermd. Omdat de vervormde binnenbuis wel intact is gebleven is er geen sprake geweest van lekkage van productiewater.

De breuk van de buitenbuis is waarschijnlijk veroorzaakt door het effect van zoutkruip. Een fenomeen waarbij de afsluitende zoutlaag op deze diepte bij deze temperatuur en druk als het ware stroperig is en tegen de buitenbuis heeft aangedrukt waardoor de buitenbuis is gebroken en de binnenbuis is vervormd. De bevindingen zijn ook gemeld aan de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Ondanks dat een renovatie van de put technisch mogelijk is, is dat een langdurige en kostbare kwestie. NAM heeft daarom besloten de put permanent buiten gebruik te stellen en te af te sluiten. De put zal volledig worden afgesloten van het gasreservoir door het aanbrengen van een afsluitplug. Hiermee wordt een veilige en duurzame afsluiting van het reservoir gegarandeerd. Ook dit gebeurt in afstemming en onder toezicht van de toezichthouder SodM. Zodra deze werkzaamheden naar tevredenheid uitgevoerd zijn zal de onderhoudstoren afgevoerd worden.

Tweede waterinjectieput op locatie Tramweg

Op de waterinjectielocatie in Rossum is nog een tweede waterinjectieput (ROW7) aanwezig die op dit moment operationeel is. Deze put is anders ontworpen en heeft een buitenbuis van dikker staal. Onderzoeken tonen aan dat er geen reden is om deze put uit voorzorg uit bedrijf te nemen.

Overige NAM-waterinjectie putten

De NAM heeft meerdere waterinjectieputten in gebruik. Deze worden met reguliere onderhoudsintervallen geïnspecteerd. Ook hier ziet SodM op toe. Deze inspecties geven geen aanleiding om te veronderstellen dat een dergelijke vervorming ook elders zou zijn opgetreden. Door het jaarlijkse inspectieprogramma is het mogelijk om dergelijke afwijkingen in de andere waterinjectieputten tijdig op te sporen zoals nu ook bij ROW2 is gedaan.

Daarnaast heeft het hebben van een dubbele buis (binnenbuis en extra buitenbuis) bij waterinjectieputten van NAM in Twente zijn waarde bewezen. De buitenbuis was een extra bescherming voor de binnenbuis, waardoor het productiewater stroomt.

De NAM heeft inmiddels verschillende instanties en de omgeving geïnformeerd. Meer informatie over de vervolgwerkzaamheden zal ook via De Omgevingsapp medegedeeld worden.