‘Geen enkel veiligheidsincident’ blijft daarbij de belangrijkste ambitie voor de NAM. Johan Atema, directeur NAM: ‘Veiligheid en het samen leren van incidenten blijft voor de NAM de hoogste prioriteit. Bij twijfel wordt er niet gewerkt, zo simpel is het en blijft het.’

Onze aannemers hebben een belangrijk rol in het gezamenlijk streven naar een incidentvrije werkplek. Recent heeft de NAM daarom de rechtstreekse contacten met haar huidige aannemers versterkt, ook ten aanzien van het onderwerp veiligheid. Korte lijnen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn belangrijk. In samenwerking met de aannemers is dan ook een nieuw uniform veiligheidsprogramma (‘Assist and Assure’) geïntroduceerd.

Lidmaatschap CASOS

In 2011 heeft de NAM, CASOS (Contractor Alliance for Safety On Shell operations) opgericht, onder meer om de harmonisatie tussen aannemers onderling en tussen aannemers en de NAM beter te stroomlijnen. Na 10 jaar zetten we de volgende stap om onze gezamenlijke veiligheidsprestaties te verbeteren. Niet meer via CASOS, maar juist rechtstreeks met deze aannemers, omdat wij van mening zijn dat na 10 jaar juist in die rechtstreekse relatie de volgende veiligheidswinst te halen is.

Ketensamenwerking en van elkaar leren, met name ook in het veiligheidsdomein, binnen producerende bedrijven en technische dienstverleners blijft voor de NAM van groot belang. De NAM blijft daarom onder andere ook lid van NPAL (Noordelijke Productiviteits Alliantie).