Sinds de uitspraak van de Hoge Raad over smartengeld/gederfd woongenot op 15 oktober 2021, krijgt de NAM verzoeken binnen over een immateriële schaderegeling. Het is echter aan het IMG om een publieke (im)materiële schaderegeling vorm te geven.

Meer informatie over de immateriële schaderegeling van het IMG treft u aan op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade