Het opruimen gebeurt met behulp van een mobiele opruimtoren (P&A-unit). De mobiele opruimtoren is in losse onderdelen aangevoerd. Hiervoor zijn tientallen vrachtwagens ingezet. Na een aantal dagen nodig te hebben gehad voor het opbouwen van de opruimtoren, is gestart met het afdichten van de put. Er zijn meerdere cementpluggen op verschillende dieptes nodig om de boorput geheel af te sluiten. Ook haalt de opruimtoren de metalen buizen die niet meer nodig zijn uit de ondergrond. Zodra alle werkzaamheden zijn afgerond, breken we de toren af en ruimen we alle tijdelijke zaken en materialen op.

Nadat de put veilig is afgesloten, plannen we de volgende stappen in het opruimproces, zoals het opruimen van de gehele locatie. Voordat dat gebeurt, onderzoeken we eerst of de locatie een nieuwe functie kan krijgen in het kader van de lokale energietransitie. Mocht er geen hergebruik van de infrastructuur mogelijk zijn, dan ruimen we de locatie volledig op.

Bekijk ook onze pagina over het opruimen van locaties.