Het afgelopen jaar hebben we het nodige onderhoud uitgevoerd op de waterinjectielocatie aan de Tramweg in Rossum. De komende periode wordt een grote klus geklaard. Op de locatie zijn inmiddels veel koolstofstalen onderdelen preventief vervangen door een corrosiebestendig materiaal. Als laatste stap van dit programma wordt nu de stalen binnenbuis in de put vervangen door een nieuwe binnenbuis die ook van corrosiebestendig materiaal is gemaakt. Voor het vervangen van deze binnenbuis is een mobiele onderhoudstoren nodig. Dit uitgebreide preventieve onderhoud heeft als doel de waterinjectie op deze locatie veilig en verantwoord voort te zetten.

Voorbereidend werk

In de afgelopen periode zijn diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om de locatie en de omgeving geschikt te maken voor de komst van de mobiele onderhoudstoren. In overleg met de buren en de gemeente Dinkelland, is besloten om al het werkverkeer tijdelijk om te leiden via een alternatieve rijroute. Dit is nodig om de verkeersveiligheid op de Tramweg te waarborgen en om de (verkeers)overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Op de NAM-locatie zelf zijn tot eind december diverse voorbereidende werkzaamheden verricht waaronder het opstellen van een tien meter hoog geluidsscherm. Dit geluidsscherm beperkt het geluid en licht voor de directe omgeving.

Komst onderhoudstoren

De onderhoudstoren wordt in losse onderdelen aangevoerd. Hiervoor zijn tientallen vrachtwagens nodig. De opbouw van de toren duurt ongeveer één week. Als de toren eind januari is opgebouwd, wordt de binnenbuis van de injectieput vervangen. Hierbij wordt eerst de oude binnenbuis van circa 1100 meter lang door de onderhoudstoren uit de put getrokken. Dit gebeurt in stukken van telkens negen meter. Vervolgens laat de onderhoudstoren de nieuwe binnenbuis in de put zakken door telkens een nieuw stuk van negen meter vast te schroeven. Naar verwachting zal dit proces van uitwisselen van de binnenbuis ongeveer een maand duren. Daarna wordt de toren weer afgebouwd en worden alle tijdelijke zaken en materialen, zoals de weg en parkeerplaats, netjes opgeruimd. In het voorjaar van 2021 ligt de locatie er dan weer net zo bij als voorheen. Het enige wat gewijzigd is, zit in de diepe ondergrond en is niet zichtbaar.

De omgevingsapp

Om de actuele informatie rond de werkzaamheden goed en snel te kunnen communiceren, is NAM gestart met een pilot via ‘De Omgevingsapp’. Deze app bevat alle relevante (achtergrond) informatie en updates over de werkzaamheden aan de Tramweg en waterinjectie in het algemeen.

Daarnaast biedt de app ook mogelijkheden om vragen te stellen en te reageren op alle werkzaamheden. Iedereen kan deze app downloaden en indien gewenst actief berichten ontvangen zodra wij die uitsturen.

Goed om te weten

Heeft u vragen over of hinder van onze activiteiten? U kunt 24 uur per dag telefonisch terecht bij de meldkamer van NAM op telefoonnummer 0592 36 40 00. Overdag kunt u bellen met de afdeling Vergunningen en grondzaken van NAM op nummer 0592 36 38 81.