Uiteraad herkent de NAM de zorgen die de bewoners en daarmee ook de Kamerleden hebben en het verzoek de waterinjectie te stoppen. Echter, in de herevaluatie die uitgevoerd is in 2016 is andermaal door onafhankelijke experts vastgesteld waaronder de Commissie MER dat de huidige methodiek de meest milieuvriendelijke optie is. Daarnaast is ook door de toezichthouder SodM opgemerkt dat waterinjectie een veilige en verantwoorde methode is. In 2016 is ook een onafhankelijke studie van TNO uitgevoerd in opdracht van EZK. Hierin worden vele van de doemscenario’s die in de media de ronde doen weerlegd. Onafhankelijke instanties en onze toezichthouder SodM zien dus geen reden om deze activiteit te stoppen.

Ontwikkelingen staan gelukkig niet stil en dus wordt er momenteel in het kader van de lopende herevaluatie weer gekeken of er alternatieven voor waterinjectie in Twente zijn. Naar verwachting verschijnt hierover in januari een rapportage.

Wanneer het besluit wordt genomen om de olieproductie in te sluiten, zal dat voor de NAM en de regio forse gevolgen hebben. Niet alleen gaat het om een grote financiële afschrijving wanneer we dat doen, er zullen ook honderden arbeidsplaatsen in Drente door verloren gaan. De NAM wacht daarom de reactie van de minister van EZK op de aangenomen motie eerst af. Wij herkennen ons ook in zijn eerste reactie in de Tweede Kamer dat er voor de sluiting momenteel geen enkele rechtsgrond bestaat.

Toelichting Schoonebeek oliewinning

In Schoonebeek wordt nadat het veld in de begin jaren ’90 van de vorige eeuw was ingesloten en volledig was opgeruimd, sinds 2011 weer olie geproduceerd. De gemiddelde productie is ca 1200m3 per dag (7500 vaten). Om de olie te winnen wordt stoom geinjecteerd, 100% puur water, gezuiverd uit lokaal rioolwater, om de olie winbaarder te maken. Deze stoom wordt gecondenseerd teruggewonnen met de productie van olie en samen met het water wat in het oliereservoir van nature aanwezig is, via een pijpleiding, getransporeert naar Twente waar het in lege gasvelden veilig wordt geinjecteerd.

De werkgelegenheid met betrekking tot de olieproductie in Schoonebeek voor de regio Zuid-Oost Drenthe en Twente betreft enkele honderden arbeidsplaatsen.

Naast NAM (60%) neemt de Nederlandse Staat via EBN voor 40% deel in de exploitatie van dit veld.