De corrosie en de status van de gaskoelerbank waren bij de NAM bekend door reguliere inspecties, maar vormden nog geen reden voor het direct stoppen van de gasproductie. Na verdere inspectie is in overleg met SodM besloten, dat de gasproductie weer veilig opgestart kon worden. Een bestaande gasdetector is dichter bij de koelerbank geplaatst, ook is een hek geplaatst om te voorkomen dat medewerkers onder de installatie kunnen komen. De NAM zorgt, in overleg met SodM, voor een tijdige en duurzame oplossing voor het geconstateerde probleem. De NAM krijgt hiervoor tot 1 september dit jaar de tijd.

NAM Directeur Johan Atema: ‘Veiligheid staat bij de NAM altijd voorop. Daarom is het goed dat dit inspectierapport ons helpt onze werkzaamheden nog veiliger uit te voeren. Wij zullen uiteraard, in nauwe afstemming met SodM, de geconstateerde problemen verhelpen’.

Voor de NAM zijn veiligheid en gezondheid samen met de zorg voor het milieu, heel belangrijk. Onze installaties moeten aan de strengste eisen voldoen. Naast het eigen inspectieregime zijn ook onafhankelijke inspecties, in dit geval door SodM als bevoegd gezag, belangrijk in ons streven naar een industrie zonder incidenten voor mens en milieu.