Gasveld Collendoorn

De aanvraag heeft betrekking op het gasveld met de naam “Collendoorn” dat binnen de gemeente Hardenberg in de provincie Overijssel ligt. Het gasveld Collendoorn wordt vanaf de locatie Hoogenweg-1 in de gemeente Hardenberg geproduceerd. Daarna wordt het gewonnen gas via bestaande leidinginfrastructuur naar het landelijke Gasunie leidingnetwerk getransporteerd. Gaswinning in de regio Hardenberg vindt al sinds 1975 plaats.

De gaswinning uit dit relatief kleine gasveld “Collendoorn” vindt al sinds 2006 plaats. De winning gebeurt met behulp van de bestaande productiefaciliteiten en er zijn daarom geen nieuwe boringen gepland. De inschatting van de bovengrondse effecten voor mens, natuur en milieu door deze tijdsverlenging zijn ongewijzigd gebleven. Dit geldt zowel voor het risico op aardbeving als voor bodemdaling. Er zijn gedurende de huidige periode van gaswinning ook geen aardbevingen opgetreden rondom Hardenberg en de bodemdaling van dit gasveld is verwaarloosbaar klein (minder dan 2 cm).

Hoeveel gas kan worden gewonnen?

Tot eind 2021 is in totaal 178 miljoen Nm3 aardgas uit het Collendoorn gasveld geproduceerd. Hiermee konden in de periode van 15 jaar ongeveer 10.000 huishoudens van aardgas worden voorzien. Dat is bijvoorbeeld ruim de stad Hardenberg. In het gewijzigde winningsplan wordt een aanpassing van het productievolume en een verlenging van de productieduur aangevraagd. NAM verwacht in totaal maximaal nog 30 miljoen Nm3 extra aardgas te kunnen winnen met een productieduur tot en met uiterlijk 2030. Hiermee kunnen nog een keer ruim 3500 huishoudens van aardgas worden voorzien.

Procedure

Voor meer informatie over de procedure van de ingediende actualisatie van het winningsplan zie de website van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: www.mijnbouwvergunningen.nl

Belang van aardgas uit kleine velden

De NAM produceert al sinds de jaren ’50 aardgas uit kleine velden op land en op zee. Deze kleine velden zijn heel belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening. De overheid stimuleerde dit om zo minder afhankelijk te worden van andere en buitenlandse energiebronnen. Dit aardgas wordt zowel door de NAM als andere gasproducenten gewonnen. De NAM produceert aardgas uit ongeveer 175 kleine gasvelden. Samen bevatten de kleine velden van de NAM 1.500 miljard m3 aardgas. Hiervan is al 1.100 miljard m3 uit de grond gehaald.

Ter illustratie: in Nederland gebruiken we ongeveer 33 miljard m3 aardgas per jaar.

De NAM kan kleinere gasvelden steeds beter benutten waardoor we langer gas kunnen winnen. Dit komt door nieuwe technieken, kostenverlagingen en slim gebruik van bestaande infrastructuur. Dat is o.a. ook beter voor het klimaat, immers gas in Nederland geproduceerd heeft een lagere CO2 footprint dan geïmporteerd gas.