De NAM volgt de instructies van de minister van Economische Zaken en Klimaat ten aanzien van de productie uit het Groningenveld. Wat de NAM betreft zou de Groningen gaswinning kunnen stoppen na 2022, zodra de stikstofinstallatie van GTS in Zuidbroek operationeel is en de conversie van de ondergrondse gasopslag Grijpskerk gereed is. Het Groningenveld in een back-uprol is daarna onwenselijk en onnodig. Onwenselijk voor de mensen in Groningen en alle andere betrokkenen.

De NAM herhaalt de oproep om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de sluitingsdatum van het Groningenveld. Wij blijven van mening dat zodra de stikstofinstallatie van GTS te Zuidbroek operationeel is, de productie uit het Groningenveld niet meer nodig is – ook niet ten behoeve van back-up capaciteit – en het veld dus definitief kan worden gesloten. Het standpunt van de NAM is daarmee niet veranderd. We hebben deze zienswijze vorig jaar al aan de minister gegeven, in reactie op het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningen Gasveld 2020-2021 en meer recent in onze consultatiereactie