De NAM-organisatie is het afgelopen jaar verder afgeslankt wat tot een verdere verlaging van de operationele kosten heeft geleid. Daarnaast hebben we in oktober 2021 de intentie bekend gemaakt om via een herstructurering de kleine velden op land en zee in een viertal regio bv’s onder te brengen. Op termijn wordt voor deze portfolio van kleine velden een nieuwe eigenaar gezocht. Het Groningenveld, een aantal kleine velden en de beide ondergrondse gasopslagen in Norg en Grijpskerk maken geen deel uit van de herstructurering en blijven onderdeel van de NAM BV.

Ook in 2021 hebben we de afbouw van de Groningen productie volgens de instructies van de minister uitgevoerd. De NAM zal blijven betalen voor alle schade die is ontstaan door aardbevingen als gevolg van het winnen van gas uit het Groningenveld en voor de kosten van de versterkingen die noodzakelijk zijn voor de veiligheid van de Groningers.

Het opruimen van putten en locaties in Groningen, Drenthe en Twente ging afgelopen jaar verder en ligt op schema. De kennis en ervaring die in samenwerking met regionale partners wordt opgedaan met het grootschalig opruimen van gasputten en installaties leidt nu al tot innovaties die nieuwe kansen kunnen bieden aan Noord-Nederlandse bedrijven om een grotere rol te spelen in de belangrijke opgave die de olie- en gasindustrie heeft met het opruimen van haar infrastructuur. Ook op de Noordzee is inmiddels een start gemaakt met het opruimen van oude putten in samenwerking met onze partners.

De NAM zal haar rol in de energievoorziening in Nederland zo goed mogelijk blijven invullen ook al worden we een kleinere organisatie. Onze portefeuille van olievelden en kleine gasvelden op land en op zee blijft daarbij een belangrijke rol spelen. Ook levert deze portefeuille economische en sociale voordelen op door de belastingen die we betalen en de werkgelegenheid die het oplevert. Tot slot heeft in Nederland geproduceerd aardgas een significante lagere CO2 voetafdruk dan geïmporteerd aardgas.

Financiële robuustheid

Door de winst en een positieve kasstroom over het boekjaar 2021 heeft de NAM verder gebouwd aan haar financiële robuustheid. De NAM blijft financieel gezond en kan aan haar betalingsverplichtingen voldoen. In 2021 droeg de NAM (direct of indirect via EBN) ongeveer 540 miljoen euro af aan Nederlandse overheden, dit is exclusief de betalingen aan het IMG en de NCG voor aardbevingsgerelateerde kosten.

Het jaar 2022 is gestart met een verdere stijging van olie- en gasprijzen. Tezamen met de ingezette reorganisaties en andere kostenbesparende maatregelen heeft dit een verdere gunstige uitwerking op de liquiditeit en financiële gezondheid van de NAM.