De vervolging hield verband met de gevolgen van de gasproductie uit het Groningenveld. Het hof heeft dus het bewilligingsverzoek van het OM voor de onderzochte zaken gehonoreerd. Dit betekent dat de NAM niet verder strafrechtelijk wordt vervolgd voor deze zaken.

De NAM werkt uiteraard mee aan het verdere onderzoek naar het ene specifieke geval, zoals door het hof bevolen.