Wanneer?

Het onderhoud aan het aardgasleidingnetwerk vindt plaats van zaterdag 28 mei tot en met zaterdag 18 juni 2022.

Wat merkt de omgeving ervan?

De fakkel van de gasbehandelingsinstallatie is vanuit de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. We streven er naar de periode van affakkelen zo kort mogelijk te houden en daarmee de mogelijke hinder ervan zoveel mogelijk te beperken.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of enige hinder ondervinden, dan kunt u 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.