Wanneer?

Het onderhoud aan de gasbehandelingsinstallatie vindt plaats van maandag 30 augustus tot en met zaterdag 3 september en van zondag 11 september tot en met zaterdag 1 oktober 2022.

Wat merkt de omgeving ervan?

De fakkel van de gasbehandelingsinstallatie is vanuit de wijde omgeving duidelijk zichtbaar. We streven er naar de periode van affakkelen kort te houden en daarmee de mogelijke hinder ervan te beperken.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over onze werkzaamheden of enige hinder ondervinden, dan kunt u 24 uur per dag telefonisch contact opnemen met onze centrale meldkamer op telefoonnummer 0592-364000.