Op 19 september 1947 is de NAM opgericht door de Bataafse Petroleum Maatschappij (nu Shell) en de Standard Oil Company of New Jersey (nu ExxonMobil). In dat jaar begon de grootschalige productie van olie uit het Schoonebeker olieveld. In 1959 boorde de NAM het grote Groningen-gasveld aan in de buurt van Slochteren. Die vondst betekende onder andere dat alle huishoudens in Nederland overstapten op het gebruik van aardgas in plaats van olie of kolen.

Het Groningse gas heeft Nederland veel welvaart opgeleverd. De documentaire besteedt uiteraard ook aandacht aan de negatieve gevolgen van de gaswinning voor de Groningers in het gebied en andere zaken die fout zijn gegaan. Tot slot kijken we naar de toekomst. Dit doen we onder meer aan de hand van gesprekken met collega's die hun ambitie voor de toekomst van de NAM schetsen.

In de documentaire komen (oud-)medewerkers van de NAM aan het woord, maar ook twee onafhankelijke deskundigen van het Haags Centrum voor Strategische Studies, de voormalige hoofddirecteur van de Gasunie, de oud-burgemeester van Loppersum en de voorzitter van het Groninger Gasberaad.