Dit werd maandag 14 maart j.l. opgemerkt tijdens de dagelijkse inspectie vanaf het platform AWG-1 waar op AME-2 gewonnen gas naar toe wordt getransporteerd. Daarop is de gasproductie op de landlocatie AME-1 en het platform AME-2 stilgezet om veilig onderzoek uit te kunnen voeren en uit voorzorg is overgegaan op een minimale bezetting op het bemande AWG-1 platform.

Uit het onderzoek blijkt het te gaan om een kleine beschadiging in de buitenmantel van de pijpleiding vanaf het platform AME-2, de oorzaak is nog onbekend. Door de opening die is ontstaan zijn er enige tijd kleine hoeveelheden vloeistof (gecondenseerd aardgas) vrijgekomen. Uit berekeningen komt naar voren dat dit geen nadelige effecten heeft gehad op het milieu en natuur omdat kleine fracties gecondenseerd gas snel verdunnen in de zee.

Het betreft dus geen lekkage aan de leiding die het gas transporteert, maar aan de buitenste mantelbuis waar zich kleine hoeveelheden vloeistof in kunnen bevinden. Deze mantel beschermt de daadwerkelijke gastransport leiding tussen beide platforms.

De NAM heeft direct na de constatering het Staatstoezicht op de Mijnen, Rijkswaterstaat, de Kustwacht, de gemeente Ameland en NoordGasTransport op de hoogte gesteld.

De gasproductie vanaf de landlocatie AME-1 is inmiddels hervat en de bemanning kan weer naar het AWG-1 platform. Het tijdelijk uit productie nemen van AME-2 heeft geen merkbaar effect op de beschikbaarheid van aardgas. De NAM is inmiddels het onderzoek naar de oorzaak van de beschadiging gestart.

Over de platformen bij Ameland

Het geproduceerde gas van de landlocatie AME-1 gaat via een leiding naar het bemande platform AWG-1 waar het samen met het gas van de beide platformen AME-2 en AWG-1 via de zogenaamde NoordGasTransport (NGT-leiding) richting Uithuizen getransporteerd wordt. Daar wordt het gas verder behandeld en gaat het over in het netwerk van de Gasunie.