Er worden op dit moment nog coating werkzaamheden verricht aan een wateropslagtank bij de oliebehandelingsinstallatie in Schoonebeek. Deze tank is nodig om een optimale scheiding tussen olie en productiewater te verkrijgen. Daarnaast zijn tijdens metingen kleine overschrijdingen geconstateerd in het gehalte aan tolueen in het productiewater. Hoewel deze overschrijding bij deze hoeveelheden ongevaarlijk is, hecht de NAM er sterk aan om strikt binnen de haar verleende vergunningen te werken. Door dit besluit wordt er tijdelijk ook geen productiewater geïnjecteerd in Twente. Naar verwachting is het geconstateerde probleem eind januari opgelost door kleine technische aanpassingen.

Toelichting

Tolueen komt van nature in kleine hoeveelheden voor in olie- en gasvelden (dus ook bijvoorbeeld in het grotendeels lege Rossum gasveld). De gehaltes aan tolueen in productiewater of gasvelden zijn ongeveer 1 miljoenste van de totale hoeveelheid.