De NAM moest van SodM nader onderzoek doen naar de oorzaak van de scheur in de buitenbuis van ROW-2 en naar de integriteit van put ROW-7. Daarnaast heeft de NAM onderzoek gedaan naar de annulaire drukken (de druk tussen de binnen- en buitenbuis) van alle Twentse injectieputten en extra putinspecties uitgevoerd in aanvulling op het verplichte putinspectieprogramma. De belangrijkste conclusie is dat de injectieputten ROW-5 en ROW-7 veilig zijn voor de injectie van productiewater.

Alle onderzoeksrapporten van de NAM over dit onderwerp zijn te vinden op onze pagina met downloads waterinjectie Twente.

Aanvullend onderzoek ROW-4

De NAM heeft een onregelmatigheid geconstateerd bij put ROW-4. Er is lokaal pekel aangetroffen aan de buitenzijde van de put in de zoutlaag tussen de twee injectie reservoirs. Op verzoek van SodM gaat de NAM nader onderzoek doen naar de herkomst van de pekel. De put wordt niet gebruikt voor injectie en blijft voorlopig beschikbaar voor eventuele metingen. Simon Vroemen, asset manager van de NAM: ‘We zijn blij met het oordeel van SodM over het ROW-2 onderzoek en zullen de aanvullende gegevens voor ROW-4 zo snel mogelijk ter beschikking te stellen”.

Het opstarten van de waterinjectie is nog niet aan de orde. Dat kan pas als het nadere onderzoek naar ROW-4 is afgerond en er een vergunde oplossing is om de tolueen concentratie binnen de vergunde waarde te houden.

Stand van zaken waterinjectiemogelijkheden Drenthe

De NAM is sinds enkele maanden met onder meer de provincie Drenthe, de gemeentes Emmen en Coevorden, het Waterschap, EZK en lokale bewonersgroepen in gesprek over alternatieven voor het verwerken van het productiewater dat vrijkomt bij oliewinning. Op dit moment wordt het aanvullend onderzoek Drenthe waterinjectie uitgevoerd. De verwachting is dat de resultaten medio juni beschikbaar zullen zijn.

De NAM injecteert overigens al decennia op een veilige manier productiewater uit olie- en gaswinning terug in de ondergrond van Schoonebeek.