Het OM ziet geen aanwijzingen dat deze manier van afval lozen gevaar oplevert voor mens en milieu. 

De NAM betreurt uiteraard dat het OM een strafrechtelijk onderzoek heeft ingesteld en voornemens is ons te vervolgen. Sinds oktober 2021 is de NAM op de hoogte van het onderzoek en wij hebben onze volledige medewerking verleend aan het onderzoek, en zullen dat ook blijven doen.