Het lossen is door het OM stilgelegd omdat het zou gaan om gevaarlijk afval. Gelet op de samenstelling is het afval niet gevaarlijk en mag het volgens de NAM daarom volgens de geldende vergunningen op OSF in Delfzijl worden ontvangen en verwerkt.

In het kader van het lopende onderzoek moet het gesprek tussen de NAM en het OM over de kwalificatie van dit afval nog gevoerd worden.

De NAM benadrukt dat zij haar volledige medewerking verleent aan het OM onderzoek. In lijn daarmee zal zij uiteraard de beslissing van het OM uitvoeren en de lading elders laten verwerken.