Het rapport laat in duidelijke bewoordingen weten dat de gaswinning Nederland grote welvaart heeft gebracht, maar dat dit ten koste is gegaan van de mensen in Groningen. Wij hebben als bedrijf een belangrijke rol gespeeld in het laten ontstaan van deze crisis. Tot dat inzicht waren wij al gekomen, maar dit rapport heeft dat nog eens indringend op ons netvlies geplaatst.

NAM heeft waardering voor het werk dat door de parlementaire enquêtecommissie is verricht en het recht dat hiermee wordt gedaan aan de Groningers. Wij hopen dat het werk van de commissie leidt tot maatregelen waardoor de situatie voor de Groningers snel zal verbeteren. Waar het kan zullen wij zeker onze bijdrage daaraan willen leveren.

Johan Atema, directeur NAM: “NAM is sinds eind jaren vijftig aan de regio verbonden en zal dat nog vele jaren blijven. Het is duidelijk dat wij meer oog moeten hebben voor de samenleving waarin wij werken. Het is aan ons om ook te laten zien dat wij als bedrijf hiervan geleerd hebben.”

Op de website van de Tweede Kamer kunt u het volledige rapport inzien