Een moderne boorinstallatie met een hoogte van ongeveer 45 meter gaat de werkzaamheden uitvoeren. Op de NAM-locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om het materieel naar de locatie te brengen, zal gedurende een korte periode dagelijks extra transport plaatsvinden. Hiervoor bestaat een vaste rijroute en zal niet door Paesens Moddergat gaan.
Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden op en rondom de locatie diverse voorzorgsmaatregelen genomen. Zo worden ondermeer geluidsschermen geplaatst.

Gasproductie uit kleine velden

Het gasveld bij Moddergat hoort bij een van de 175 kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer de helft van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden onder de Noordzee en elders in Nederland. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren’). Het Groningen-veld is een stabiel gasveld waaruit op elk moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk dat sveld te gebruiken is de NAM voortdurend op zoek naar kleine gasvelden.