Een moderne boorinstallatie met een hoogte van ongeveer dertig meter gaat de werkzaamheden uitvoeren. Op de locatie wordt 24 uur per dag en 7 dagen per week gewerkt. Rondom de boorinstallatie staat tijdelijk materieel dat nodig is voor de uitvoering van de boring. Om het materieel naar de locatie te brengen, zal gedurende een korte periode dagelijks extra transport plaatsvinden. Hiervoor bestaat een vaste rijroute. Om de invloed op de omgeving zoveel mogelijk te beperken worden op en rondom de locatie diverse voorzorgsmaatregelen genomen. Voor de omwonenden van de NAM-locatie werd op maandag 28 november een inloopsessie in De Kerckhaen te Westbeemster georganiseerd.

Gasproductie uit kleine velden

Het gasveld bij Westbeemster hoort bij een van de 175 kleine gasvelden in Nederland. Ongeveer de helft van NAM’s jaarlijkse gasproductie komt uit deze kleine gasvelden onder de Noordzee en elders in Nederland. De overige gasproductie komt uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren’). Het Groningen-veld is een zeer stabiel gasveld waaruit op elk moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk dat stabiele veld te gebruiken is de NAM voortdurend op zoek naar kleine gasvelden.