Op locatie Vries 4 is een nieuwe gasproductieput geboord op de bestaande locatie. De komende werkzaamheden zijn er op gericht de twee bestaande putten beter te laten functioneren.