Aan de hand van een programma met workshops, doe-opdrachten en een quiz werd op een andere manier kennis met de wonderlijke én boeiende wereld van techniek en chemie gemaakt. Het Dr. Nassau College, locatie Quintus, uit Assen was de grote winnaar van de wetenschapsquiz, met een verschil van achttien punten op de nummer twee.

Ruimtevaart

De wetenschapsquiz in het Cinedome vond plaats omdat het op 12 april precies vijftig jaar geleden was dat de Rus Yuri Gagarin de eerste mens in de ruimte werd. Een gedeelte van het programma stond daarom ook in het teken van de ruimtevaart. In de overige workshops kwamen aan bod: de wonderlijke wereld van het zout, kunststof vezels, de seismograaf, het lineair programmeren tot en met de macht van de binaire getallen. Gedurende de middag werkten de scholieren aan het meten van de hoogte van een voorwerp door middel van een zogenaamde Jacobsstaf en aan het maken en afschieten van waterraketten.

Jet-Net

In Jet-Net, een initiatief van overheid en een aantal grote ondernemingen, zetten bedrijven samen met HAVO/VWO-scholen uitdagende activiteiten op die aansluiten bij de bètavakken. Zo willen partijen de scholieren interesseren voor bèta en techniek. De activiteiten zijn gericht op het verrijken van de lesstof met concrete praktijkvoorbeelden en op het zichtbaar maken van de toekomstperspectieven.
De Jet-Net wetenschapsquiz in het noorden is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Aardolie Maatschappij BV, AkzoNobel, de Rijksuniversiteit Groningen en Teijin Aramid. Maar ook het Hanze Instituut of Technology uit Assen heeft dit jaar een bedrage geleverd.