Waarschijnlijk is de brand ontstaan in een verwarmingselement dat een leiding op temperatuur houdt. Door deze leiding wordt een mengsel van aardgascondensaat en glycol gevoerd. Op een verder weg gelegen deel van de locatie, bevindt zich een aardgascondensaattank. Aardgascondendsaat is een benzineachtige vloeistof die mee wordt geproduceerd bij de gaswinning. De aardgascondensaattank is niet in gevaar geweest. De oorzaak van de brand wordt onderzocht door een team van de NAM. Uit voorzorg werd tijdelijk het treinverkeer tussen Sauwerd en Bedum stilgelegd. Het treinverkeer is rond 09.30 uur weer hervat.