Omdat de NAM sinds 2009 weer terug is gekeerd in het dorp, wil het bedrijf iets terugdoen voor de inwoners van Schoonebeek. Samen met de gemeente Emmen en Plaatselijk Belang Schoonebeek is het idee ontstaan om een multifunctioneel sportterrein te realiseren. Een multifunctioneel sportterrein is bestemd voor jongeren en er kunnen meerdere sporten worden uitgeoefend. De realisatie van deze faciliteiten wordt door de NAM aangeboden.

Onlangs is samen met de betrokkenen, zoals Schoonebeeker jongeren, omwonenden en dorpsbelangen, gekeken wat de wensen zijn voor de realisatie van het terrein. Naar aanleiding van deze brainstormsessie wordt nu door de gemeente Emmen uitgezocht hoe deze ideeën gerealiseerd kunnen worden op het terrein achter het NAM-gebouw de Boo aan de Burgemeester Osselaan te Schoonebeek.

Naar verwachting wordt begin volgend jaar begonnen met de werkzaamheden en kan het terrein voor de zomer van 2012 in gebruik worden genomen.