Ten aanzien van de Nederlandse gasproductie wordt bepaalde informatie die relevant is in het kader van de verordening gepubliceerd door Gas Transport Services (GTS). Zie hiervoor http://www.gastransportservices.nl/transportinformatie/dataport-gts .Voor zover nodig om te voldoen aan REMIT, zal tijdelijke onbeschikbaarheid van bepaalde NAM-installaties voorlopig via deze site bekendgemaakt worden.