Het nieuwe akkoord kwam tot stand na een drietal onderhandelingsronden. Het gaat om een overeenkomst met een looptijd van 2 jaar (1 maart 2011 tot 1 maart 2013). De afspraken omvatten onder meer een structurele salarisverhoging van 1% per 1 maart 2011 en een structurele salarisverhoging van 2% per 1 maart 2012. Verder is afgesproken om het persoonlijk ontwikkelings- en zorgbudget te verhogen van € 2500 naar € 3000. Ook zijn er wederom afspraken gemaakt met betrekking tot NAM’s werkgelegenheidsinspanningen ten behoeve van wajong, technisch onderwijs, internationale solidariteit en andere scholings- en werkgelegenheidsprojecten. Het budget hiervoor is € 850.000 per cao-jaar.

In een reactie op de bereikte overeenstemming zei Reinoud Bruinier, HR-manager van de NAM: “Ik ben tevreden over dit akkoord. We hadden al een mooi arbeidsvoorwaardenpakket en met de nieuwe afspraken is dit ook voor de komende jaren gegarandeerd. Daarnaast ben ik trots op de gemaakte afspraken rondom de werkgelegenheidsinspanningen voor niet NAM personeel.”