Begin augustus zal hiervoor een grote installatie worden aangevoerd. Hiermee worden onderhoud- en reparatiewerkzaamheden aan één van de bestaande putten uitgevoerd. De tijdsduur van de onderhoudswerkzaamheden wordt momenteel ingeschat op zo’n 3 à 4 weken, afhankelijk van de voortgang.

Locatie Tusschenklappen is een van de locaties van het Groningen-gasveld (‘Slochteren’).
Het Groningen-gasveld speelt al sinds de jaren zestig een belangrijke rol in de Nederlandse gasvoorziening. Ruim 70 procent van NAM’s jaarlijkse gasproductie is afkomstig uit het grote Groningen-gasveld. De overige 30 procent wordt gewonnen uit vele tientallen kleine gasvelden op land en op de Noordzee.