De verkoop maakt onderdeel uit van actief portfolio management van NAM en past binnen de strategie van NAM om zich te concentreren op activiteiten die het beste aansluiten bij de belangen van de aandeelhouders en partners. NAM blijft actief op zoek naar nieuwe olie- en gasvelden in Nederland, zowel op land als op zee. NAM boort tientallen nieuwe putten per jaar en investeert in technieken om meer olie en gas uit bestaande velden te halen. Door continue te proberen om efficiënter te werken, kosten te verlagen en nieuwe technieken te ontwikkelen geeft NAM actief invulling aan het beleid van de overheid om de Nederlandse bodemschatten zo goed mogelijk te ontginnen.