Het onderhoudswerk brengt geluid en zichtbare bouwactiviteiten met zich mee. Aan het begin van deze periode, vanaf 2 september, en bij de opstart van de installatie in oktober, zal enige tijd gas worden afgefakkeld. Dit gaat gepaard met een grote zichtbare vlam. Vanaf 12 september vinden er gedurende 2-3 weken periodiek heiwerkzaamheden plaats. Dit gebeurt echter alleen overdag, tijdens kantooruren. De NAM spant zich in om de overlast zo gering mogelijk te laten zijn. De hoeveelheid verkeer zal in deze periode iets toenemen. In de aanloop op deze werkzaamheden zijn vanaf medio juli onder meer bouwketen geplaatst en andere voorbereidingen getroffen.

Tijdens en na de onderhoudsperiode worden een aantal voorbereidingen uitgevoerd voor het project ‘NORG+’, dat als doel heeft de capaciteit van de gasopslag in Langelo te verhogen. Hiertoe wordt in deze periode onder meer op het meetterrein bouw- en installatiewerk verricht en een verticale mantelbuis voor de latere boring in de grond geheid.

Het project NORG+ gaat begin 2012 echt van start, wanneer met een boorinstallatie een nieuwe put wordt geboord naar het ondergrondse gasreservoir, waarvoor de eerder geheide mantelbuis benodigd is. Zoals bekend is de NAM van plan om in de komende jaren het vermogen van de gasopslag in Langelo te vergroten, waardoor er sneller gas kan worden opgeslagen en in de winter sneller kan worden geleverd. De werkzaamheden zullen verspreid over de komende jaren plaatsvinden. Om overlast te voorkomen, streeft de NAM er naar om zoveel mogelijk werkzaamheden in periodes te combineren.