Een rondrit met het lokale treintje, de jutterexpress, over het terrein, uitgebreide uitleg in de centrale controle kamer en informatie over de activiteiten van NAM in het algemeen en Den Helder in het bijzonder, zorgden voor een afwisselend programma. En het mooie weer deed de rest. Een zeer geslaagde dag.

Scholieren

Een dag eerder konden leerlingen van groep 8 van Den Helderse basisscholen al een voorproefje nemen. Nadat in een les op school uitgebreid was uitgelegd waar olie en gas vandaan komen en wat NAM bij hen in de buurt allemaal doet, kwamen 450 scholieren op de locatie voor een uitgebreide rondleiding.

De NAM hecht veel waarde aan een goed contact met omwonenden van haar locaties. Jaarlijks wordt op een aantal locaties een Open Dag georganiseerd zodat mensen kunnen kijken wat er in hun regio gebeurt.