8 december

Het programma op 8 december wordt in samenwerking met de Raad voor de Wadden georganiseerd en zal in Leeuwarden plaatsvinden. De dag staat in het teken van Waddengovernance. De laatste jaren vindt er een verschuiving (in het Waddengebied maar ook landelijk) plaats van "government" naar "governance". Dit onderwerp zal tijdens diverse lezingen en interactieve sessies behandeld worden. Ook wordt de Waddenacademieprijs 2011 uitgereikt.

9 december

Het programma op 9 december wordt in samenwerking met de Begeleidingscommissie monitoring bodemdaling Ameland georganiseerd. Op verzoek van de Begeleidingscommissie organiseert de Waddenacademie een audit in de vorm van een openbaar symposium, dat zich richt op de resultaten van het bodemdalingonderzoek op Ameland over de periode 2005 tot 2010. Dit symposium wordt gehouden op Ameland.

Excursie NAM gaswinningslocatie

Op 10 december is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een excursie naar de gaswinningslocatie op Ameland-Oost onder leiding van Johan Krol van het Natuurcentrum Ameland.

Meer informatie is te vinden op de website van de Waddenacademie. Hier staat ook een gedetailleerd programma en u kunt zich aanmelden via een aanmeldformulier