De NAM heeft een project ingebracht die aan de doelstellingen van zowel de overheid als het bedrijf voldoen. Het project heeft betrekking op de bestaande gaszuiveringsinstallatie in Emmen. Op deze locatie zal eind 2011 een testinstallatie worden geplaatst voor de biologische ontzwaveling van zogeheten zuur aardgas. Dit gas bevat een zekere hoeveelheid waterstofsulfide (H2S). Deze stof is niet toegestaan in het aardgas dat eindafnemers gebruiken en moet dus worden verwijderd (momenteel wordt de H2S met behulp van een oplosmiddel verwijderd).

Als blijkt dat het nieuwe proces zowel technologisch als economisch verantwoord in bestaande bedrijfsprocessen geintegreerd kan worden, dan zal de NAM vervolgens bekijken of deze technologie breder kan worden toegepast. Vergeleken met de huidige techniek zou de nieuwe technologie tot een aanzienlijke besparing van zowel energie als chemicaliën kunnen leiden.

In de intentieverklaring is afgesproken dat de overheid zich zal inspannen om belemmeringen die op het gebied van vergunningen rondom deze Green Deals zouden kunnen optreden, zo veel mogelijk weg te nemen. De intentieverklaring werd door Barend Botter, adjunct-directeur van de NAM, ondertekend. Vanuit de Rijksoverheid hebben minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Atsma (I&M) de eerste Green Deals intentieverklaringen ondertekend met de samenleving en werd de Duurzaamheidagenda van dit kabinet gepresenteerd.

Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/zoeken?trefwoord=green+deal